Forside

Spar op til 25% på jeres kørselsomkostninger ved brug af automatisk ruteplanlægning, disponering eller booking

MapBooking benyttes til at planlægge og optimere transport- og serviceopgaver inden for mange brancher bl.a. godstransport, persontransport, kurrertransport, serviceopgaver og salgsbesøg.

De virksomheder som anvender MapBooking opnår typisk en besparelse på mellem 8% og 20% i forhold til deres manuelt planlagte ruter. De fleste kunder oplever en besparelse på mellem 10% og 15%. En investering i MapBooking er derfor ofte tjent hjem på 2-6 måneder!

Hvor stor besparelse der kan opnås afhænger kun i mindre grad af kvaliteten af den manuelle planlægning og disponering. Besparelsens størrelse afhænger i højere grad af kompleksiteten af planlægningsopgaven, da stor kompleksitet typisk medfører en mindre effektiv manuel planlægning.

Der opnås typisk mindre besparelser i størrelsesomfang 7%-12% når der er tale om få biler og ruterne er nogenlundefaste. Der opnås typisk besparelser på mellem 15% og 25%, når der enten er mange biler og ruter, ruter varierer fra dag til dag eller der er kapacitets- eller tidsmæssige bindinger på de opgaver og leverancer, som skal planlægges.

Udover de økonomiske fordele ved automatisk ruteplanlægning opnås ofte et bedre serviceniveau, hvor varer- og serviceydelser hurtigt leveres på rette sted og tid. Personale som er involveret i ruteplanlægning får typisk mere tid til andre opgaver, mens medarbejdere i marken oplever en mindre stresset hverdag.

Grafisk visualisering af planlagte ruter i MapBooking.