Forside

Opnå betydelige besparelser ved brug af automatisk ruteplanlægning og  disponering

MapBooking benyttes til at planlægge og optimere transport- og serviceopgaver inden for mange brancher bl.a. godstransport, persontransport, kurrertransport, serviceopgaver og salgsbesøg.

De virksomheder som anvender MapBooking opnår typisk en besparelse på mellem 8% og 12% i forhold til deres manuelt planlagte ruter. En investering i MapBooking er derfor ofte tjent hjem på få måneder.

Hvor stor besparelse der kan opnås afhænger kun i mindre grad af kvaliteten af den manuelle planlægning og disponering. Besparelsens størrelse afhænger i højere grad af kompleksiteten af planlægningsopgaven, da stor kompleksitet typisk medfører en mindre effektiv manuel planlægning.

Der opnås typisk mindre besparelser i størrelsesomfang 5%-10% når der er tale om få biler og ruterne er nogenlunde faste. Der opnås typisk besparelser på over 8%, når der enten er mange biler og ruter, ruter varierer fra dag til dag eller der er kapacitets- eller tidsmæssige bindinger på de opgaver og leverancer, som skal planlægges.

Udover de økonomiske fordele ved automatisk ruteplanlægning opnås ofte et bedre serviceniveau, hvor varer- og serviceydelser leveres på rette sted og tid. Personale som er involveret i ruteplanlægning får typisk mere tid til andre opgaver, mens medarbejdere i marken oplever en mindre stresset hverdag.

Grafisk visualisering af planlagte ruter i MapBooking.