Smart container tømning

Container tømning baseret på fyldningsgrad kan være en god ide.

Men stor effektivitet kan være svært at opnå, hvis informationen ikke benyttes sammen med mere avanceret ruteplanlægning.

Mange af firstmoverne på dette område har oplevet, at simpel ruteplanlægning baseret på fyldningsgrad ofte giver anledning til meget stjernekørsel og dermed kan en mere simpel løsning reelt resulterer i et større ressourceforbrug end tømning efter faste ruter. Det har ikke altid gang på jord, når leverandører stiller omkostningsbesparelser på 30-50% i udsigt!

Ved at supplere registrering af fyldningsgrad med avanceret ruteplanlægning opnår man at undgå overfyldte containere og samtidig få minimeret omkostninger til tømninger.

Har man allerede et system til registrering af fyldningsgrad og med API til at hente oplysningerne kan løsning baseres på allerede indkøbt hardware.

Har man ikke et system til registrering af fyldningsgrad kan TetraSoft levere hardwaren til løsningen.

Vi har mere end 20 års erfaring i avanceret ruteplanlægning og er netop nu i gang med at levere en løsning til Dansk Røde Kors. Deres løsning er en overbygning på den optimeringsløsning fra TetraSoft, som de har benyttet i mere end 15 år til at planlægge og udføre tømning af mere end 800 containere om ugen.

Uanset om man har få eller mange biler sikrer optimeringen, at der benyttes færrest mulige ressourcer ved ikke bare at tømme containere i forhold til fyldningsgrad. Dette sker ved eksempelvis at medtage tømninger på ruterne ved lavere fyldningsgrad i forhold til marginalomkostningerne ved at medtage disse på ruterne.

Har man flere biler til rådighed kan tømninger optimeres dynamisk på tværs af bilerne. Udover optimeringen tilbydes en overbygning med MapFleet med bl.a. track/trace, ordrehåndtering, navigation m.m. på web og app.

Vi tilbyder en 100% cloud løsning, som vi opsætter i samarbejde med kunden og ikke mindst til en fordelagtig pris sammenlignet med andre løsninger, som tilbydes på det danske marked.

Er I interesseret i at høre nærmere så kontakt TetraSoft på tlf. 2980 7619.

Leverandører af smart bin løsninger er også velkomne, hvis man ønsker at kunne tilbyde en cloud løsning til egne kunder, som indeholder avanceret ruteplanlægning.

Vores hardware er som næsten alt andet “smart bin hardware” en justeret standard vare produceret i Kina. Vi har dog vores egen kommunikationsprotokol, som kommunikerer direkte med servere hos TetraSoft, hvorfor der for det første  ikke overføres data til tredje part og vi er samtidig uafhængig af tredje parters software løsning.