Automatisk besøgsplanlægning

Planlægning af hjemmebesøg er en kompleks og tidskrævende opgave

Der stilles typisk krav om besøgstid, besøgsfrekvens og medarbejderes kvalifikationer og kompetancer. Akutopgaver bryder forstyrrende ind i fastlagte planer og det er en stressende opgave at håndtere. Samtidig kommer der stadig flere krav til registrering og dokumentation af de udførte opgaver. Da budgetter og ressourcer er begrænsede kan det være vanskeligt altid at få enderne til at mødes.

Automatisk besøgsplanlægning med MapBooking løser planlægningsopgaven på sekunder, sparer planlægningsressourcer og kørsel, giver medarbejderne en mere tilfredsstillende dagligdag og ikke mindst en bedre betjening af borgerne.

De planlagte opgaver håndteres enkelt af MapFleet systemet, hvor medarbejderne med computer, smartphones eller tablets har deres opgaveliste og registrerer de udførte opgaver.  Medarbejderne har navigation mellem de enkelte opgaver og kan registrere alle relevante hændelser i forbindelse med et besøg – det være sig planlagte opgaver, akut opgaver, brug af materialer, fotodokumentation, stregkodescanning med mere.

Med en MapBooking / MapFleet løsning kan der typisk opnås en basparelse på kilometer og køretid på mellem 10% og 20% af kørslen. Samtidig bliver planlægningen mindre ressourcekrævende og  medarbejderne oplever en mindre stresset hverdag.

Hvis det lyder for godt til at være sandt – så lad det komme an på en prøve – vi udfører gerne en gratis testberegning med jeres egne data.