Automatisk besøgsplanlægning

Planlægning af hjemmebesøg er en kompleks og tidskrævende opgave, da der skal tages mange hensyn. Der stilles typisk krav om besøgstid, besøgsfrekvens og medarbejderes kvalifikationer og kompetancer. Akutopgaver bryder forstyrrende ind i fastlagte planer og det er en stressende opgave at håndtere. Samtidig kommer der stadig flere krav til registrering og dokumentation af de udførte opgaver. Da budgetter og ressourcer er begrænsede er det vanskeligt at få enderne til at mødes.

Automatisk besøgsplanlægning med MapBooking løser planlægningsopgaven på få sekunder, sparer planlægningsressourcer og kørsel, giver medarbejderne en mere tilfredsstillende dagligdag og ikke mindst en bedre betjening af borgerne.

De planlagte opgaver håndteres enkelt af MapFleet systemet, hvor medarbejderne med computer, smartphones eller tablets har deres opgaveliste og registrerer de udførte opgaver.  Medarbejderne har navigation mellem de enkelte opgaver og kan registrere alle relevante hændelser i forbindelse med et besøg – det være sig planlagte opgaver, akut opgaver, brug af materialer, fotodokumentation, stregkodescanning med mere.

Med en MapBooking / MapFleet løsning spares typisk mellem 10% og 20% af kørslen, planlægningen bliver mere enkel og mindre ressourcekrævende, medarbejderne oplever en mindre stresset hverdag og de borgerne oplever at I kommer som aftalt og med kvalificeret personale til at løse opgaven.

Hvis det lyder for godt til at være sandt – så lad det komme an på en prøve – vi udfører gerne en gratis testberegning med jeres egne data.