Integration

MapBooking kan integreres med alle ERP-systemer og databaser til fast lav pris

Mange MapBooking kunder har valgt en løsning, hvor MapBooking er 100% integreret med kundens eksisterende ERP-system eller database. Brugerne benytter det eksisterende administrative system, mens MapBooking beregner og optimerer ruterne automatisk i baggrunden på en selvstændig server.

Andre kunder har en delvis integration, hvor der eksempelvis er synkronisering mellem kundekartotek og ordrekartotek. Det er typisk de lidt større virksomheder, som vælger en 100% integreret løsning, mens mindre og mellemstore virksomheder ofte benytter en delvis integration.

Vi har desuden en del kunder som  kan klare sig med en “stand-alone” applikation uden integration.

Normalt er det TetraSoft som forestår integrationen. Vi udfører integrationen til en fast lav pris, så der ikke er usikkerhed omkring økonomien i en integreret MapBooking løsning.

MapBooking er bl.a. integreret med C5, AX, NAV, Concorde, Navision, Axapta, ASPECT/4, SAP, DataFlex, Oracle, DB2.

Ønskes der ikke en databaseintegration, kan datasynkronisering i stedet baseres på filer (xml, tekst…)

Med en 100% integreret løsning synkroniseres alle relevante data til brug for ruteplanlægning med jeres ERP-system eller database ved brug af integrationskomponent fra TetraSoft.

Integration mellem MapBooking og MapFleet systemet er indbygget i vores software.  Hvis MapFleet benyttes til flådestyring og elektronisk ordre- og opgaveregistrering føres alle registreringer fra bilerne automatisk tilbage til MapBooking samt jeres ERP-system eller database. Returdata til ERP-systemet kan bl.a. benyttes til fakturering og lønafregning.