Integration

MapBooking kan meget enkelt og uden større omkostninger integreres med alle ERP-systemer og databaser

Mange MapBooking kunder har valgt en løsning, hvor MapBooking er 100% integreret med kundens eksisterende ERP-system eller database. Brugerne benytter det eksisterende administrative system, mens MapBooking beregner og optimerer ruterne automatisk i baggrunden på en selvstændig server.

Andre kunder har en delvis integration, hvor der eksempelvis er synkronisering mellem kundekartotek og ordrekartotek. Det er typisk de lidt større virksomheder, som vælger en 100% integreret løsning, mens mindre og mellemstore virksomheder ofte benytter en delvis integration.

Vi har desuden en del kunder som  kan klare sig med en “stand-alone” applikation uden integration.

Til brug for integrationen stiller TetraSoft en integrationskomponent til rådighed. Med integrationskomponenten kan der skabes integration mellem kunde, vare- og ordrekartotek på ganske få timers arbejde. Integrationen kan udføres af TetraSoft til fast pris, virksomhedens nuværende ERP-leverandør eller af virksomheden selv.

De største udfordringer er typisk omkring kunde- og leveringsadresser, hvor der kan være fejl i op til 20% af de adresser, som ofte er indtastet i ERP-systemet uden nogen form for verifikation. Til at håndtere adresser mere systematisk stiller Tetrasoft en adressekomponent til rådighed, så der ikke kan indtastes adresser med fejl i ERP-systemet. Adressekomponenten kan tillige leveres som en web-service til integration med virksomhedens hjemmeside.

MapBooking kan integreres uanset om der benyttes en enkelt- eller flerbruger version af programmet og hvad enten der benyttes en MapBooking med bagvedliggende sql-server, MySql- eller Access database.

MapBooking er bl.a. integreret med C5, AX, NAV, Concorde, Navision, Axapta, ASPECT/4, SAP, DataFlex, Oracle.

Med en 100% integreret løsning synkroniseres alle relevante data til brug for ruteplanlægning med jeres ERP-system eller database ved brug af integrationskomponent fra TetraSoft.

Integration mellem MapBooking og MapFleet systemet er indbygget i vores software.  Hvis MapFleet benyttes til flådestyring og elektronisk ordre- og opgaveregistrering føres alle registreringer fra bilerne automatisk tilbage til MapBooking samt jeres ERP-system eller database.