FynBus

FynBus benytter MapBooking til at håndtere en række forskellige kørselsopgaver. I deres call center i Odense planlægges mere end 750.000 individuelle ture om året for handicappede, patientbefordring, lægekørsel, institutionskørsel og forskellige kommunale kørsler bl.a. telebuskørsel.

Call centret er bemandet med ca. 10 personer som forestår modtagelse af ordre fra brugere og kommuner og som planlægger disse ved benyttelse af MapBooking. MapBooking systemet er fuldt integreret i deres administrative bookingsystem SBH, som håndterer bestilling, bookning af bil, udesendelse af kørselslister, afregning af brugere, kommuner og vognmænd.

Der er ca. 400 taxaer tilknyttet ordningen.