Distribution

MapBooking løsningen retter sig mod virksomheder som distribuerer varer med udgangspunkt i depoter og terminaler.

Løsningen kan håndtere mindst 16 kapaciteter og et vilkårligt antal restriktioner på ordre, ydelser og biler. Vi har endnu ikke mødt den virksomhed med så alsidig en bilpark og så komplekse transportopgaver, at det ikke kan rummes i en MapBooking løsning!

For virksomheder med mere end 5-10 biler eller virksomheder med mange korte stop eller stop på nye lokationer er det ofte en meget kompleks planlægningsopgave og der opnås uden undtagelser mange fordele ved at benytte MapBooking til planlægningen.

Følgende forhold gør det ekstra fordelagtigt at benytte MapBooking:

  • Mange biler eller biler med forskellige kapaciteter og kompetancer.
  • Mange og til stadig nye leveringer.
  • De planlagte ture er ofte meget forskellige.
  • Der er tidsmæssige bindinger som skal overholdes.
  • Svært ved at tilbyde vore kunder en kort og fast leveringstid.
  • Der kommer konstant nye hasteopgaver som griber ind i planlægningen.
  • “Vi inddeler i postnumre og så står chaufførerne selv for den videre ruteplanlægning” – betyder næsten altid at opgaven er blevet for kompleks og der er er basis for store besparelser.
  • “Vores planlægning er så kompliceret at man ikke kan få en computer til at forstå den” – man lyver måske for sig selv eller er usikker på IT – når andre kan, så er det nok usandsynligt at jeres transport er ren raktetvidenskab.