Persontransport

MapBooking løsningen retter sig mod virksomheder som enten transporterer personer fra A til B eller planlægger persontransport til udførelse med eksterne vognmænd.

Planlægning af persontransport kan være særdeles kompleks at håndtere, idet der ofte skal tages rigtig mange hensyn. Løsningen skal kunne håndtere forskellige kørselsordninger og de mange individuelle behov som eks. forsæde, alenetur, rollator, gangstativ, trappemaskine, afhentning ved entredør etc.
Herudover er mange kørselsordninger underlagt forskellige regler, som også skal overholdes eksempelvis leveringskrav, leveringstider, køretider, egenpriser m.v.

MapBooking til persontransport håndterer på en enkel måde de mange kørselsordninger og de mange behov der følger med. Når det gælder persontransport kan der næsten uden undtagelse hentes store gevinster ved at benytte MapBooking og det uanset størrelse og kontinuitet i ruterne. De største økonomiske fordele opnås gennem en langt større grad af samkørsel.

Følgende forhold gør det ekstra fordelagtigt at benytte MapBooking:

  • Brugere med forskellige behov.
  • Der er tidsmæssige bindinger, som skal overholdes.
  • Straksture som skal bookes og planlægges, mens brugeren er i røret.
  • Der er ikke så stor samkørsel i den eksisterende kørsel.