Persontransport

MapBooking løsningen retter sig mod virksomheder som enten transporterer personer fra A til B eller planlægger persontransport til udførelse med eksterne vognmænd. Vores kunder er taxaselskaber, busselskaber, virksomheder og organisationer, som planlægger persontransport i form af f.eks. handikapbefordring, patientbefordring, institutionsbefordring o.l.

Planlægning af persontransport kan være særdeles kompleks at håndtere, idet der ofte skal tages rigtig mange hensyn. Løsningen skal kunne håndtere forskellige kørselsordninger og de mange individuelle behov som eks. forsæde, alenetur, rollator, gangstativ, trappemaskine, afhentning ved entredør etc. Herudover er mange kørselsordninger underlagt forskellige regler, som også skal overholdes eksempelvis leveringskrav, leveringstider, køretider, egenpriser m.v.

MapBooking til persontransport håndterer på en enkel måde de mange kørselsordninger og de mange behov der følger med. Når det gælder persontransport kan der næsten uden undtagelse hentes store gevinster ved at benytte MapBooking og det uanset størrelse og kontinuitet i ruterne. De største økonomiske fordele opnås gennem en langt større grad af samkørsel.

Følgende forhold gør det ekstra fordelagtigt at benytte MapBooking:

  • Mange kunder eller brugere med forskellige behov.
  • Der er tidsmæssige bindinger, som altid skal overholdes.
  • Straksture som skal bookes og planlægges mens kunden er i røret.
  • Der er mindre samkørsel i den eksisterende kørsel.
  • Planlægning og bestilling er lagt hos en lokal vognmand eller selskab.