Serviceopgaver

MapBooking løsningen benyttes af virksomheder med mobile medarbejdere som udføre service, salgs- eller håndværks opgaver hos private eller erhvervskunder.

For virksomheder med flere medarbejdere og opgaver kan det være svært at få enderne til at mødes.  Den komplekse planlægningsopgave løses enkelt og med store fordele ved at benytte MapBooking til planlægningen.

Følgende forhold gør det ekstra fordelagtigt at benytte MapBooking:

  • Flere medarbejdere med forskellige ressourcer og kompetancer.
  • Større geografisk spredning på opgaverne.
  • Flere filialer eller lokationer hvor der køres ud fra.
  • Tidsmæssige bindinger på opgaverne.
  • Mange og til stadig nye kunder.
  • Problemer med at tilbyde kunder en leveringstid som holder.
  • Straksopgaver som til stadighed griber ind i det planlagte.

Mange af vores kunder som udfører serviceopgaver benytter MapFleet systemet til elektronisk ordrehåndtering. MapFleet løsningen betyder, at der er styr på de opgaver som er blevet udført – også til brug for fakturering, samtidig med at der indsamles værdifuld viden om den tid som bruges på opgaverne.