Serviceopgaver

MapBooking løsningen benyttes af virksomheder med mobile medarbejdere som udføre service, salgs- eller håndværks opgaver hos private og erhvervskunder. For virksomheder med flere medarbejdere og mange ad hoc opgaver er det ofte en  kompleks planlægningsopgave og der opnås uden undtagelser store fordele ved at benytte MapBooking til planlægningen.

Følgende forhold gør det ekstra fordelagtigt at benytte MapBooking:

  • Flere medarbejdere og biler og måske med forskellige kompetancer.
  • Større geografisk spredning på kunder.
  • Flere filialer eller lokationer hvor der køres ud fra.
  • Tidsmæssige bindinger på leveringstidspukter.
  • Mange og til stadig nye kundebesøg og dermed ture.
  • Problemer med at tilbyde kunder en fast leveringstid
  • Straksopgaver som til stadighed forpurrer planlægningen.

Mange af vores kunder som udfører serviceopgaver benytter MapFleet systemet til elektronisk ordrehåndtering og automatisk navigation mellem de enkelte stop. MapFleet løsningen betyder, at der er styr på de opgaver, som er blevet udført også til brug for fakturering og der indsamles værdifuld viden om servicebesøgenes længde til brug for den fremtidige planlægning.