Ruteplanlægning

MapBooking giver økonomiske resultater og markante lettelser i alle rutiner omkring kørselsplanlægningen

Virksomheder som udfører transport- eller serviceopgaver med flere biler skal holde mange bolde i luften på en gang. Alle ønsker at give kunderne en god service, men samtidig skal der også tages hensyn til virksomhedens medarbejdere og ikke mindst omkostninger. Ruteplanlægning med MapBooking giver svar på mange af de spørgsmål, der bør indgå i det daglige planlægningsarbejde:

  • Hvordan planlægges ruterne økonomisk mest fordelagtigt uden at give køb på omkostninger, samtidig med at kunderne oplever en god service.
  • Kan vi udnytte vores ressourcer bedre, så den enkelte bil eller medarbejder kan nå mere.
  • Hvordan er vores faktiske præstation i forhold til de planlagte ture.
  • Kan kørselsafregning og opfølgning gøres mere enkel.
  • Kan vi frigøre ressourcer fra ruteplanlægningen.

MapBooking er kørselsoptimering i øjenhøjde – vi gør det ikke unødigt kompliceret for brugerne. På trods af dette kan vi dokumentere, at de matematiske algoritmer bag vores ruteoptimeringer er blandt de bedste i verden og vi forsøger  løbende at optimere algoritmerne yderligere – her snakker vi så om 1/100 dele procenter 🙂

Selv komplekse transport og optimeringsopgaver løses på en enkel måde i tæt samarbejde med vores kunder. MapBooking er et effektivt redskab til at forenkle planlægningen og samtidig gøre kørslen langt mere effektiv. Med MapBooking opnås ofte meget store besparelser samtidig med at virksomhedens kunder oplever et forbedret serviceniveau.

MapBooking kan leveres som enkelt- eller flerbruger installation. Med en serverinstallation af MapBooking kan MapBooking hurtigt og enkelt integreres med virksomhedens nuværende ERP-system, administrative systemer og databaser – og altid til fast lav pris.

Med en samlet løsning bestående af MapBooking og MapFleet er der styr på den samlede kørselslogistik. Nedenstående vises et Gant diagram med de planlagte ruter i MapBooking. Der kan selvfølgelig skiftes til realtid, så man i Gant diagrammet kan se status på alle opgaver i farverne rød=planlagt, gul=igang, grøn=udført og grå=annuleret af chauffør.

Gant_planlagt

Gant diagram med planlagte ruter.

Gant_Mapfleet

Samme Gant diagram som ovenstående men i realtid i forhold til opgavers udførelse – data synkroniseret automatisk fra MapFleet.